Du har väl inte
missat senaste numret?
Senaste numret av Fiskefeber

Sportfisket i Öresund värt en halv miljard

Sportfisket i Öresund värt en halv miljard

Foto: Markus Lundgren.

I en stor rapport från Öresundsvattensamarbetet konstateras att sportfiskets samlade värde i det trålningsfria Öresund kan vara värt en halv miljard svenska kronor per år.

Öresundsvattensamarbetet är ett samarbete mellan svenska och danska kommuner, svenska län och danska amter som omger Öresund. I en 70-sidig rapport benämnd Fiskeri i Öresund 2017 som Sportfiskarna har tagit del av ger man en mycket fyllig beskrivning av det samlade fisket i det trålningsfria Öresund, inklusive fångster och värde. Rapporten konstaterar att enbart sportfisket i Öresund kan vara värt en halv miljard svenska kronor (SEK).

Det danska sportfiskets omsättning beräknas till 260–288 miljoner danska kronor (DKK), baserat på den geografiska fördelningen av den danska fisketegnen, den nationella fiskelicensen som alla privatpersoner i åldrarna 18–65 år måste lösa för att få fiska. Det svenska fritidsfiskets värde är baserat på Havs- och vattenmyndighetens statistik som Statistiska centralbyrån sammanställt. Baserat på antalet fiskedagar i Öresund uppges omsättningen vara 105–122 miljoner DKK. Totalvärdet för danskt sportfiske och svenskt fritidsfiske uppskattas därmed till motsvarande ca 475–535 milj. SEK. I den svenska fritidsfiskedatan ingår som bekant även fritidsfiske med exempelvis nät, vilket anses utgöra ca en femtedel av de totala fångsterna, men enligt Sportfiskarna en klart mindre andel av det samhällsekonomiska värdet.

Det samlade värdet av fritidsfisket och yrkesfisket landar på 401–615 miljoner DKK, motsvarande ca 520–800 miljoner SEK. Den stora osäkerheten består i att det svenska och danska yrkesfiskets landningar beräknats till 36 miljoner DKK, men att man genom en uppräkningsfaktor (för bl. a arbetstillfällen och förädlingsvärde) beräknar det totala värdet till uppemot 205 miljoner DKK. Noterbart är också att Öresunds 40-talet turbåtar varje år har 250 000–300 000 personfiskedagar och omsätter 50–80 miljoner DKK.

Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren har läst rapporten och kommenterar:
–Mycket imponerande och givetvis värdefullt för alla beslutsfattare att få faktiska värden svart på vitt. Även om det är omöjligt att få exakta siffror så är det här en bra fingervisning av det stora värde som lilla Öresunds trålningsfria ekosystem genererar.

Yrkesfiskets landningar under åren 2013–2016 var i genomsnitt drygt 2 400 ton årligen, där det danska fisket står för 59 % av landningarna. Torsk dominerar de kommersiella fångsterna (ca 47 %) följt av sill (32 %). Därefter följer ål, rödspätta och skrubbskädda. Noterbart är att ål är trea på listan fångstmässigt, men är ekonomiskt klart viktigare än sillen. För fritidsfiskets fångster finns större osäkerheter, men man beräknar fångsterna till ca 1 000–1 500 ton, där den största delen är torsk. Då saknas dock data för danska sill- och plattfiskfångster. Av samtliga bedömda arter är det endast havsöring där sportfisket står för en större fångst än yrkesfisket.

Läs mer på www.sportfiskarna.se

Kategori: Fiskevård , Miljö , Nyheter

Tipsa oss om nyheter

Hör gärna av dig med tips på nyheter eller saker som du tycker att vi ska ta upp på sajten eller i tidningen. Mejla till nyheter@fiskefeber.

ERBJUDANDE FRÅN WEBBSHOPPEN

Du har väl inte missat vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig och ta del av specialerbjudanden och senaste nyheterna från Fiskefeber.

Tack!

Något gick fel, vänligen kontrollera din e-postadress och försök igen!